ksiądz Edward Kozakiewicz

Home
nergal
 

Temat: JEDNOCZE¦NIE !!!

Użytkownik "A. Bitter" <wojl@wa.onet.pl


Użytkownik "ksRobak" <ed_ro@gazeta.pl
| Użytkownik "A. Bitter" <wojl@wa.onet.pl
| | [...] cała mechanika kwantowa wymaga rozwodu ze zdrowym
| rozsądkiem. Wystarcza, że wyniki obliczeń tych absurdalnych
| równań doskonale zgadzają się z danymi eksperymentalnymi.
| Pozdrawiam
| A, B.
| BZDURA i BEŁKOT
| W tzw. teoriach w których dodanie klienta do pokoju którego nie ma
| jest zgodne z danymi eksperymentalnymi - kreacja czegoś z niczego
| jest tak samo zgodna z danymi doświadczalnymi jak ja jestem
| ksiądz.
| Edward Robak Kraków, 12 czerwca 2004r. |/ re:
Serdeczne dzięki za miłą i rzeczową krytykę.
Nota bene - pisząc poprzedniego posta obawiałem się tylko jednego
- że Wielebny mnie pochwali.
Niech będzie pochwalony...
[A. Bitter]


Ja tylko sygnalizyję fałszywą mentorską demagogię takiej retoryki
    wyniki obliczeń tych absurdalnych równań doskonale zgadzają się
    z danymi eksperymentalnymi [A, B.]
To tak jakby zanotować skok Kozakiewicza 5,87 m i ogłosić
Kozakiewicz skoczył 5,87 m bo tak wynika z teorii.
to są JAJA a nie nauka  :)
Edward Robak       Kraków, 12 czerwca 2004r.       |/ re:


Źródło: topranking.pl/1824/jednocze,166,nie.php


Temat: parlamentarzyści pochodzenia żydowskiego
a to jest lista Zydów, tych potworów.
Lista osób o zmienionych nazwiskach Nazwiska autentyczne (rodowe)
niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o: 1) Dane tajne
kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr
arch. 1/6526/1 - data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-
99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa). 2) Relacje osób
znających osobiście wielu spośród wykazanych. 3) Dane ujawnione
przez historyków w ich licznych publikacjach. 1. Jerzy Albrecht -
Finkelstein 2. Amsterdamski - Saul Henrykowski 3. Stanisław Arski -
Apfelbaum 4. Stefan Arski - Artur Salman 5. ks.prof. Jerzy Bajda -
Jozua Niedoperz 6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz 7. Ryszard
Bender - Fajwisch Berenstein 8. Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld
9. ks.prof. Czesław Bartnik - Schmuel Bartmann. 10.Jerzy Buzek -
Myszures Zweinos 11. Michał Boni - Jakub Bauer 12. Leszek Bubel -
Srul Bubelstein 13. Iwo By- czewski - Aaron Berman 14. Marek
Borowski - Szymon Berman 15. Stefan Bratkowski - Blumstejn 16.
Bogdan Borusewicz -Zwi Bronstejn 17. Jan Brzechwa - Jan Worobiec 18.
Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld 19. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina
Małachowskiego 20. August Chełkowski - Dawid Cnajbaum 21. Piotr
Czerwoński (profesor KUL) - Pinkus Rotstein 22. Wiesław Chrzanowski -
Szymon Knopfstejn 23. Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum 24.
Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein 25. Bernard Cukier -
Kolski 26. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman 27. Marek Czekalski
(prezydent Łodzi) - Wachter 28. Tadeusz Daniszewski - Dawid
Kirschbaum 29. Ostap Dłuski - Adolf Langer 30Kazimierz Deyna
(piłkarz) - Dekiel 31. Ludwik Dorn -Lutan Dornbaum 32. Andrzej
Drzycimski - Abraham Engel 33. Lech Falandysz - Aaron Fleischman 34.
Arkady Fidler - Efroim Trusker 35. Pawel Finder - Pinkus 36.
Aleksander Ford - Liwczyc 37. Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz 38.
Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg 39. Bronisław Geremek - Berele
Lewartow 40.Józef Glemp-Jozua Szoken 41. Henryk Goryszewski - Jakub
Glikman 42 .Roman Giertych -Pinkus Gerbaum43. Wiktor Górecki -
Muhlrad,"komandos" z 1968 44. Maria Górowska (sędzia) - Sand lub
Berger 45. Halina Górska - Sara Kugelschwanz 46. Alina Grabowska -
Sara Rotenfisch 47. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum 48.
Ryszard Marek Groński - Goldberger 49. Wiktor Grosz - Izaak Medres
50. Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz 51. Leon Halban -
Blumenstok, prof. KUL-u 52. Aleksander Hall - Miron Hurman 53.
Marian Hemar - jan Marian Herscheles 54. Józefa Hennelowa - Zyta
Goldmond 55. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz 56. Józef Hubner -
Dawid Szwarc 57. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith 58. Henryk
Jabłoński - Apfelbaum 59. Jerzy Jakubowski - Misza Katenblit 60.
Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska 61. Andrzej Jaroszewicz - Aron
Samet 62. Piotr Jaroszyński (filozof) - Pinkus Benar 63. Gabriel
Janowski poseł - Aaron Aksman 64. Mieczysław Jastrun - Agatstein 65.
Tomasz Jastrun s. Mieczysława - Agatstein 66. ks prał.Henryk
Jankowski- Heine Jankovsky-niemiecki Żyd 67. Marek Jurek - Chaim
Szacht 68. Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein 69. Ida Kamińska -
Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie 70. Leon Kieres (prezes IPN) -Lowa
Kozielewski-? 71. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg 72. Jan Kobuszewski -
Weisleder 73. adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer 74. Grzegorz
Kołodko - Samuel Hanerman 75. Maria Komar (generałowa) - Riwa
Zukerman 76. Janusz Kaczmarczyk - Henryk Goldszmit 77. Janusz Korwin-
Mikke - Ozjasz Goldberg 78. Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf 79.
Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego 80.
Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman 81. Helena Kozłowska - Bela
Frisch 82. Stanisław Krajewski - Abel Kaimer 83. Jerzy Kropiwnicki -
Lejzor Reichgold 84. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum 85. Marian
Krzaklewski - Dawid Zimmerman 86. Lucyna Krzemieniecka - Wiera
Zeidenberg 87. Edward Krzemień (dziennikarz GW) - Wolf 88. Kunicki -
Goldfinger 89. Jan Kulczyk- Icek Kuratow 90. Zofia Kuratowska-
Jaszuńska - Goldman 91. Jacek Kuroń - Icek Kordblum 92. Aleksander
Kwaśniewski- Sztolman

Dziwne, cała wierchuszka to Zydzi. Kim są Polacy - TO BIAŁE MYSZKI
stworzone przez zydowską finansjerę.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,72544325,72544325,parlamentarzysci_pochodzenia_zydowskiego.html


Temat: burmiszcz warszafki niejaki Kaczka
LISTA (2005.01.29 10:19)
Lista osób o zmienionych nazwiskach Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej
wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o: 1) Dane tajne kartoteki
ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data
archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2,
SUSW Warszawa). 2) Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
3) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach. 1. Jerzy
Albrecht - Finkelstein 2. Amsterdamski - Saul Henrykowski 3. Stanisław Arski -
Apfelbaum 4. Stefan Arski - Artur Salman 5. ks.prof. Jerzy Bajda - Jozua
Niedoperz 6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz 7. Ryszard Bender - Fajwisch
Berenstein 8. Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld 9. ks.prof. Czesław Bartnik -
Schmuel Bartmann. 10.Jerzy Buzek - Myszures Zweinos 11. Michał Boni - Jakub
Bauer 12. Leszek Bubel - Srul Bubelstein 13. Iwo By- czewski - Aaron Berman 14.
Marek Borowski - Szymon Berman 15. Stefan Bratkowski - Blumstejn 16. Bogdan
Borusewicz -Zwi Bronstejn 17. Jan Brzechwa - Jan Worobiec 18. Ryszard Bugaj -
Izaak Blumfeld 19. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego 20. August
Chełkowski - Dawid Cnajbaum 21. Piotr Czerwoński (profesor KUL) - Pinkus
Rotstein 22. Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn 23. Adam Cichocki - Aaron
Zigenbaum 24. Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein 25. Bernard Cukier -
Kolski 26. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman 27. Marek Czekalski (prezydent
Łodzi) - Wachter 28. Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum 29. Ostap Dłuski -
Adolf Langer 30Kazimierz Deyna (piłkarz) - Dekiel 31. Ludwik Dorn -Lutan
Dornbaum 32. Andrzej Drzycimski - Abraham Engel 33. Lech Falandysz - Aaron
Fleischman 34. Arkady Fidler - Efroim Trusker 35. Pawel Finder - Pinkus 36.
Aleksander Ford - Liwczyc 37. Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz 38. Jerzy
Frydberg - Izrael Frydberg 39. Bronisław Geremek - Berele Lewartow 40.Józef
Glemp-Jozua Szoken 41. Henryk Goryszewski - Jakub Glikman 42 .Roman Giertych -
Pinkus Gerbaum43. Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 1968 44. Maria Górowska
(sędzia) - Sand lub Berger 45. Halina Górska - Sara Kugelschwanz 46. Alina
Grabowska - Sara Rotenfisch 47. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum 48.
Ryszard Marek Groński - Goldberger 49. Wiktor Grosz - Izaak Medres 50. Jacek
Groszkowski - Hersz Herszkowicz 51. Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u 52.
Aleksander Hall - Miron Hurman 53. Marian Hemar - jan Marian Herscheles 54.
Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond 55. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz 56. Józef
Hubner - Dawid Szwarc 57. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith 58. Henryk
Jabłoński - Apfelbaum 59. Jerzy Jakubowski - Misza Katenblit 60. Ludwika
Jankowska - Luba Kowieńska 61. Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet 62. Piotr
Jaroszyński (filozof) - Pinkus Benar 63. Gabriel Janowski poseł - Aaron Aksman
64. Mieczysław Jastrun - Agatstein 65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława -
Agatstein 66. ks prał.Henryk Jankowski- Heine Jankovsky-niemiecki Żyd 67. Marek
Jurek - Chaim Szacht 68. Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein 69. Ida
Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie 70. Leon Kieres (prezes IPN) -Lowa
Kozielewski-? 71. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg 72. Jan Kobuszewski - Weisleder
73. adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer 74. Grzegorz Kołodko - Samuel
Hanerman 75. Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman 76. Janusz Kaczmarczyk -
Henryk Goldszmit 77. Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg 78. Jerzy Kosiński -
Josek Lewinkopf 79. Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, ż. prof.
Kotarbińskiego 80. Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman 81. Helena Kozłowska -
Bela Frisch 82. Stanisław Krajewski - Abel Kaimer 83. Jerzy Kropiwnicki -
Lejzor Reichgold 84. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum 85. Marian Krzaklewski -
Dawid Zimmerman 86. Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg 87. Edward Krzemień
(dziennikarz GW) - Wolf 88. Kunicki - Goldfinger 89. Jan Kulczyk- Icek Kuratow
90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman 91. Jacek Kuroń - Icek Kordblum 92.
Aleksander Kwaśniewski- Sztolman

powyższą listę znalazłem w księdze gości PiS w Obornikach - taki prawicowy
kabaret, ale tych list jest kilka b.podobnych, ale TYLKO NA TEJ są: R.
Giertych, ks. Jankowski a nawet Prymas.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,21155,25381248,25381248,burmiszcz_warszafki_niejaki_Kaczka.html
 
 
Pokrewne
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates